postavi pitanje
1067

Arta Saciri Pravo 2. marta 2018.

Molim vas da mi odgovorite na sledeca pitanja: Da li se porodiljsko odsustvo priznaje kao radno iskustvo i Da li postoje Zakonski uslovi da se nekome cuva radno mesto do trajanja funkcije, ako nijedan dan nije proveo na poslovima Boracko invalidske zastite, na kojima je primljen po presudi Osnovnog suda.

Žarko Ptiček je odgovorio/la na poruku. 2. marta 2018.

Tema portala MojaFirma.rs je privatno preduzetništvo, i nismo u mogućnosti da dajemo odgovore koji se tiču specifičnosti rada u državnim institucijama. Ipak, na Vaše pitanje možemo da odgovorimo sledeće:
Pravnosnažne presude sudova se moraju sprovoditi. Kada odluka suda postane pravnosnažna, ne postoji pravna mogućnost da se postupa drugačije.

Što se porodiljskog odsustva tiče, ne postoji zakonski propis koji precizno daje odgovor na pitanje da li se period koji je osoba provela na porodiljskom odsustvu uračunava u radno iskustvo. Porodiljsko odsustvo se, bez svake sumnje uračunava u radni staž. Međutim, prema mišljenju autora ovog odgovora, radno iskustvo se stiče za vreme koje je osoba provela u faktičkom radu, i u radno iskustvo, kao takvo, ne bi trebalo uračunavati period odsustvovanja sa rada (na primer godišnji odmori, bolovanja i slično), bez obzira na to što se radi o korišćenju zakonskog prava na isto.