postavi pitanje

Poslednja odgovorena pitanja

1099

Predrag Tomovic Pravo 18. marta 2018.

Dva fizička lica su osnovala d.o.o. Zaključili su i Ugovor o izgradnju stambene zgrade sa dve lamele. Ugovorom su predvideli učešće i način finansiranja, kao i da će jednom da pripadne jedna lamela a drugom druga. Dozvole i zemljište glase na d.o.o. Ugovor je ispunjen, gradnja završena. Osnivački udeli su 50 :50 a finansiranje po ugovoru 52:48 Jedan od osivača je i direktor ( ulagač 48% ) Osnivački udeli nisu menjani. Nove poslove ne preduzimaju i ova gradnja je jedini posao koji je d.o.o. obavilo. Sada direktor prodaje stanove iz njegove lamele Drugi osnivač to ne može ali i nije za tu svrhu ni gradio već za sebe i brata . Direktor odbija i da tom osnivaču prenese lamelu koja mu po ugovoru pripada .Bojimo se da nas tera na istupanje iz d.o.o. Ali sada je preostalo neprodato ono što pripada drugom osnivaču i tri manja stana u lameli osnivača – direktora. Kako da ovaj ostvari svoje pravo? Da li kod istupanja tužbom može da traži i da se utvrdi njegovo pravo svojine, obzirom na pomenuti ugovor, što želi ili eventualno novčanu protivvrednost ili povraćaj uloženog ili će dobiti, faktički će biti podeljeno samo ono što je preostalo na dan podnošenja tužbe za istupanje. Eventualna naknada štete bi bila besmislena jer d.o.o. nema drugu imovinu…Da li je moguć spor za svojinu pred redovnim sudom i da li, u tom slučaju prvo mora da istupi…

1094

Sonja Jovovic Knjigovodstvo 16. marta 2018.

Poštovana Marija, Pročitala sam vaš tekst Tri zablude o „preduzetničkoj radnji“ odličan je. Moje iskustvo u poslovanju je u doo obliku, a od maja prošle godine sam preduzetnik. Molim vas da mi odgovorite da li ja kao preduzetnik mogu da sklopim ugovor o iznajmljivanju automobila za službene svrhe sa mojim mužem, koji je vlasnik vozila i da u tom slučaju imam mogućnost pravdanja troškova benzina u stvarnom mesečnom iznosu koji potrošimo u službene svrhe, a ne samo 30% cene jednog litra benzina pomnoženog brojem potrošenih litara, a najviše do 6.147 dinara mesečno,. Predlog za neki od tekstova: u potrazi za sredstvima subvencija i bespovratnih sredstava, česta je situacija da ukoliko ste preduzetnik ne možete da aplicirate. Na nekoliko skupova koje sam posećivala na tu temu, povela se rasprava o tome da je potpuno nelogično da je neko ko odgovara svom svojom ličnom imovinom manje „siguran“ nego neko ko garantuje samo imovinom firme. Na kraju smo došli do mogućeg razloga, a to je da su „šeme“ koje su preuzimane iz inostranstva, time se panelisti hvale kako su od Švajcaraca i Nemaca preuzeli modele poslovanja, da zemlje od kojih se „prepisivalo“ nemaju oblik preduzetnik u svom zakonu te tako nemaju ni programe za iste. Bilo bi jako zanimljivo ako biste mogli da pronađete neke informacije vezane za ovu temu Srdačan pozdrav

1091

Ljiljana Bosanac Knjigovodstvo Pravo 14. marta 2018.

U toku je proces registracije preduzetničke radnje. Kao sedište radnje osnivač je prijavio svoju adresu stanovanja a kao mesto obavljanja delatnosti drugu adresu koja je na drugoj opštini. Poslovna jedinica (mesto obavljanja delatnosti) je u zakupljenom prostoru koje je vlasništvo fizičkog lica. Sa fizičkim licem je napravljen ugovor o zakupu i po dobijanju rešenja iz APR-a preduzetnik će obračunavati i plaćati porez za zakupljen prostor. Da li se i u kojoj se Opštini – poreskoj upravi podnosi ugovor o zakupu, kojoj opštini se plaća porez. Pošto je preduyetnik već u radnom odnosu u drugom pravnom licu i osniva preduzetničku radnju kao dopunsku delatnost, koja će Poreska uprava da izda rešenje o plaćanju doprinosa PIO i poreza. Šta će se desiti ako preduzetnik u jednom momentu izadje iz radnog odnosa u drugoj firmi, da li je dužan da odmah obavesti poresku upravu koja će da izda i rešenje o doprinosu za zdravstvo? Da li preduzetnik ima još neke ( i koje) obaveze za takse i poreze? Da li član domaćinstva može da radi u preduyetničkoj radnji ako nije prijavljen kao zaposleno lice? Hvala unapred.