postavi pitanje
3

Dejan Ružić Ljudski resursi 28. avgusta 2015.

Postoje određeni ljudi u okviru skoro svake organizacije, koji važe za vredne i sposobne radnike, ali imaju neke osobine i navike koje iritiraju druge ljude. Na primer, retko se javljaju na telefon, aljkavi su i drugi uvek za njima moraju da čiste zajedničke prostorije, često se ne pridržavaju internih, neformalnih dogovora…
Kako pristupiti takvoj osobi i podstaći je da promeni svoje problematične navike?

Ina Borenović je odgovorio/la na poruku. 28. avgusta 2015.

Iako se na prvi pogled može činiti da su ovakva ponašanja sitnice, ona zaista mogu da prerastu u veliki problem, posebno onda kada se prećutkuje da nas nečije ponašanje kontinuirano, a iz opravdanih razloga, iritira. To može da dovede do konflikta koji se može činiti kao predimenzioniran, na primer – možete da prasnete zato što vam se ispraznio toner na štampaču. Svakome ko je iole upućen u dinamiku sa tom osobom problematičnih navika, jasno je da ta situacija nema veze sa samim tonerom, već je to samo povod za eksploziju nezadovoljstva koje je tinjalo neko vreme i čekalo bilo koju situaciju koja bi poslužila kao okidač.

Kako bi se sprečile takve situacije, najbolje je otvoreno porazgovarati sa tom osobom, ukazati joj na problematično ponašanje i zamoliti je da ubuduće povede više računa o tome. Važno je da ton razgovora bude neoptužujuć i prijateljski, nikako obojen besom ili ozlojeđenošću, pa je stoga najbolje ne započinjati ga dok su emocije sveže i prisutne. Takođe, osobi se može ukazati na to da je vredan član tima i spomenuti neke njene pozitivne osobine, a zatim ukazati na problematično ponašanje (na primer: „Mislim da odlično obavljaš svoj posao i dopadaju mi se tvoji kreativni pristupi rešavanju problema, ali mi smeta kada stalno za sobom ostavljaš nered u kancelariji, pa bih te zamolio da ubuduće o tome povedeš više računa.“).