postavi pitanje
1136

Slavica K Knjigovodstvo 6. aprila 2018.

Poštovana, Da li poslovi na izlivanju bronzane ploče, patiniranju i ugradnji na spomeniku kulture spada u radove koji su obuhvaćeni Pravilnikom o građevinskim radovima za koje se ne vrši obračun PDV. Da li isto važi i za konzervatorske i restauratorske radove (npr. čišćenje i pranje spomenika, čićenje grafita itd.)?

Marija Đorđić je odgovorio/la na poruku. 6. aprila 2018.

Poštovana,

Po mom mišljenju, nema osnova da se radovi koje ste opisali smatraju građevinskim radovima, u smislu člana 10.2.3.Zakona o porezu na dodatu vrednost.

Srdačan pozdrav