postavi pitanje
1145

Marko Mikic Knjigovodstvo 10. aprila 2018.

Poštovana, Molim Vas za vaše cenjeno mišljenje oko pravilnog načina isplate novca sa računa preduzetnika paušalca (šif delatnosti: 7410) na lični tekući racun. Naime nakon razgovora sa knigovodjom njegov savet je da sve isplate sa računa firma ka ličnom tekućem računu treba raditi pod šifrom 266 Isplata materijalnih troškova. Kao paušalci mi plaćamo poreze i doprinose koji su nam odredjenji a ostalim novcem raspolazemo slobodno. Moja nedoumica i pravna nesigurnost koju zelim da mi razjasnite u slučaju da ja redovno prebacujem novac na svoj tekući racun i nakon toga konvertujem u evre sa namerom da kupim stan kasnije. Ako se taj novac koji sam ja isplatio kao materijalne troskove ne odliva dalje nakon prispeca na licni tekuci racun, zasto onda sifra 266. Postoji li način koji je jasnije definisan, ili bolji.

Marija Đorđić je odgovorio/la na poruku. 10. aprila 2018.

Poštovani Marko,

Za isplatu neto prihoda preduzetnika u šifarniku nije predviđena posebna šifra plaćanja.

Poreska uprava je 3. marta 2014. godine na svom sajtu objavila saopštenje iz kojeg navodimo deo:

„Obveznici koji porez na dohodak građana plaćaju na paušalno utvrđen prihod i obveznici koji su u sistemu samooporezivanja, a nisu se opredelili na ličnu zaradu, mogu da podižu sredstva sa svojih računa koristeći šifru plaćanja 141 i u pozivu na broj zaduženja po modelu 97 upisuju sledeće:

KK (kontrolni broj), ŠOP (šifra opštine plaćanja) i PIB/JMBG.“

kao i deo:

„Kada preduzetnici isplaćuju neto prihod od samostalne delatnosti („dobit“) prilikom isplate unose šifru plaćanja 41 (gotovinski 141, bezgotovinski 241) bilo da su „paušalci“ ili „knjigaši“, bilo da se jesu ili nisu opredelili za isplaćivanje lične zarade.“

Srdačan pozdrav!