postavi pitanje
1111

Ljiljana Grubač Pravo 24. marta 2018.

Poštovana/i, želela bih da se prijavim na neki tender gde je dozovljeno prijavljivanje i fizičkim i pravnim licima, ali budući da sam preduzetnica, ne znam u koju kategoriju spadam. Meni je logično da sam privatno lice, samozaposleno, ali nisam sigurna. Možete li mi pomoći? Unapred hvala Ljiljana Grubač

Selena Marković je odgovorio/la na poruku. 24. marta 2018.

Prema Zakonu o privrednim društvima, preduzetnik je poslovno sposobno fizičko lice koje obavlja delatnost u cilju ostvarivanja prihoda i koje je kao takvo registrovano u skladu sa zakonom o registraciji. Dakle, preduzetnik je fizičko lice registrovano za obavljanje neke privredne delatnosti. U pravna lica spadaju svi oblici privrednih društava (ortačko, komanditno, doo i akcionarsko).