postavi pitanje
1121

Tijana Jakišić Pravo 29. marta 2018.

Poštovani, Da li bi d.o.o. čija je glavna delatnost Trgovina na veliko, trebalo u svojoj kancelariji da ima Pravilnik o rešavanju reklamacije? Unapred zahvalna

Selena Marković je odgovorio/la na poruku. 29. marta 2018.

Zakon o zaštiti potrošača članom 13 stav 1. tačka 6, propisuje obavezu za trgovca da pre zaključenja ugovora o prodaji robe ili pružanju usluga, potrošača na jasan i razumljiv način na srpskom jeziku i jeziku i pismu nacionalne manjine u skladu sa zakonom obavesti o načinu izjavljivanja reklamacije trgovcu, a naročito o mestu prijema i načinu postupanja trgovca po njima, kao i uslovima koji se odnose na ostvarivanje prava potrošača po osnovu saobraznosti. Trgovac je dužan da na prodajnom mestu vidno istakne obaveštenje o načinu i mestu prijema reklamacija. Pravilnik o rešavanju reklamacija kao takav nije predviđen zakonom, što Vas ne sprečava da ga donesete. Ovo sve gorenavedeno važi ukoliko se bavite trgovinom na malo. Ukoliko se bavite trgovinom na veliko, gorenavedeno se na Vas ne primenjuje, jer ne ulazite u pravni odnos sa potrošačima.