postavi pitanje
1029

Milica Lazetic Pravo 11. februara 2018.

Poštovani, Da li kao korisnik porodične penzije koja iznosi 18.000 dinara, i nedovoljna je za život, mogu da radim kao neprijavljena kod svoje ćerke koja je preduzetnik i ima malu radnju? Zapravo da li korisnik koji prima porodičnu penziju može da pomaže u radu svom članu porodice kao neprijavljen radnik? Unapred hvala. Milica

Žarko Ptiček je odgovorio/la na poruku. 11. februara 2018.

Razumemo da ste u teškoj situaciji, ali naš zakon ne poznaje neprijavljen rad.
Članom 89 Zakona o privrednim društvima propisano je sledeće:
Preduzetnik može pisanim ovlašćenjem poveriti poslovođenje poslovno sposobnom fizičkom licu (u daljem tekstu: poslovođa).
Poslovođa mora biti u radnom odnosu kod preduzetnika, osim ako je preduzetnik iz opravdanih razloga privremeno odsutan (bolest, školovanje, izbor na funkciju i sl.), a nema zaposlenog poslovođu, on može opšte poslovođenje poveriti članu svog porodičnog domaćinstva za vreme tog odsustva, bez obaveze da ga zaposli.

Lica koja rade za preduzetnika moraju biti u radnom odnosu kod preduzetnika ili angažovana od strane preduzetnika po drugom osnovu u skladu sa zakonom. Izuzetno od navedenog, član porodičnog domaćinstva preduzetnika može raditi kod tog preduzetnika bez zasnivanja radnog odnosa:
1) povremeno tokom dana i to isključivo u sedištu, ako je njegovo prisustvo neophodno zbog prirode delatnosti preduzetnika (da se trgovačka radnja preduzetnika ne bi zatvarala tokom radnog vremena, da bi se utovarila roba, da bi se očistio poslovni prostor i sl.);
2) privremeno tokom osposobljavanja za obavljanje delatnosti starih i umetničkih zanata, odnosno poslova domaće radinosti, ako preduzetnik obavlja tu delatnost;
3) u vreme kada preduzetnik koristi godišnji odmor u skladu sa zakonom.

Dakle, zakon ne ostavlja mogućnosti da bez zasnivanja radnog odnosa budete angažovani od strane Vaše ćerke kao preduzetnice, osim u slučajevima da Vas imenuje za poslovođu i to isključivo u opravdanim razlozima privremene odustnosti, odnosno privremeno tokom dana zbog prirode delatnosti ili korišćenja godišnjeg odmora.