postavi pitanje
73

Dragana Miletić Ljudski resursi Pravo 19. novembra 2015.

Poštovani, Da li poslodavac može da odbaci kandidata za posao samo zato što je pušač ili da otusti radnika ako ga ‘uhvati’ da puši na radnom mestu? Pretpostvimo da je takva politika firme – ne primamo pušače i tako se borimo protiv pušenja. Da li je to diskriminacija?

Žarko Ptiček je odgovorio/la na poruku. 19. novembra 2015.

Zakon o zabrani diskriminacije („Sl. glasnik RS“, br. 22/2009) zabranjuje diskriminatorsko postupanje. Izrazom „diskriminatorsko postupanje“ obuhvaćene su i označene sve i svako neopravdano pravljenje razlike ili nejednako postupanje, odnosno propuštanje (isključivanje, ograničavanje ili davanje prvenstva), u odnosu na lica ili grupe kao i na članove njihovih porodica, ili njima bliska lica, na otvoren ili prikriven način, a koji se zasniva na:

 • rasi,
 • boji kože,
 • precima,
 • državljanstvu,
 • nacionalnoj pripadnosti ili etničkom poreklu,
 • jeziku,
 • verskim ubeđenjima
 • političkim ubeđenjima,
 • polu,
 • rodnom identitetu,
 • seksualnoj orijentaciji,
 • imovnom stanju,
 • rođenju,
 • genetskim osobenostima,
 • zdravstvenom stanju,
 • invaliditetu,
 •  bračnom i porodičnom statusu,
 •  osuđivanosti,
 • starosnom dobu,
 •  izgledu,
 • članstvu u političkim, sindikalnim i drugim organizacijama
 • i drugim stvarnim, odnosno pretpostavljenim ličnim svojstvima

Uživanje duvana, kao i alkohola ili kafe, nije među ličnim svojstvima koja se štite, odnosno u odnosu na koje se sprečava diskriminacija.

Zakonom o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu („Sl. glasnik RS“, br. 30/2010) uređene su mere ograničenja upotrebe duvanskih proizvoda radi zaštite stanovništva od izlaganja duvanskom dimu, kontrola zabrane pušenja i nadzor nad sprovođenjem ovog zakona. Pušenje je zabranjeno u svakom zatvorenom radnom prostoru, po sili ovog zakona, i odgovorno lice za kontrolu zabrane pušenja kod poslodavca je dužno da sprovede zabranu pušenja u radnom prostoru. Pravno lice može biti kažnjeno novčanom kaznom od 500.000 do 1.000.000 dinara ukoliko ne sprovodi zabranu pušenja.

U smislu radno pravnih propisa, pušenje na poslu može biti sankcionisano na sličan način kao što je to i opijanje, odnosno upotreba alkohola.

Poslodavac ne može zabraniti konzumaciju duvana u zakonom propisanim pauzama, ukoliko se duvan konzumira van radnih prostorija, dok je prema zakonu dužan da sprovodi zabranu pušenja u radnom prostoru.