postavi pitanje
1119

Darko Milosevic Pravo 28. marta 2018.

Postovani, Izvrsni sam direktor akcionarskog drustva. Zeleo bih da podnesem ostavku, koji je najispravniji nacin da to uradim i koji je redosled potrebnih akcija.

Žarko Ptiček je odgovorio/la na poruku. 28. marta 2018.

Direktor može u svako doba preostalim direktorima dati ostavku pisanim putem. U društvima koja imaju samo jednog direktora, direktor daje ostavku predsedniku skupštine ili akcionaru društva koji poseduje najveći broj akcija sa pravom glasa.
Ostavka proizvodi dejstvo u odnosu na društvo danom podnošenja, osim ako u njoj nije naveden neki kasniji datum.
Ostavka direktora registruje se u skladu sa zakonom o registraciji, pa je potrebno da APR-u podnesete registracionu prijavu ostavke.
Ako je jedini direktor društva dao ostavku, u obavezi je da nastavi da preduzima poslove koji ne trpe odlaganje do imenovanja novog direktora ali ne duže od 30 dana od dana registracije te ostavke u skladu sa zakonom o registraciji.