postavi pitanje
1162

Miloš Bekut Pravo 19. aprila 2018.

Poštovani Miljane, radim u pravnoj službi jednog programerskog privrednog društva i od novembra treba da počnemo sa ISO standardizacijom. Da li se ova standardizacija primenjuje na sve službe u privrednom društvu ili samo na delove koji efektivno prodaju robu ili pružaju usluge? Na primer, da li će pravna služba morati da propisuje godišnje ciljeve, da utvrđuje rizike koji joj prete, prati zadovoljstvo korisnika usluga koje pravna služba pruža u okviru privrednog društva – npr. sastavljanje ugovora (što otvara pitanje da li bilo koja druga služba i može da prati kvalitet pravne službe, jer nisu pravnici), itd? Srdačan pozdrav i hvala najlepše. Miloš P.S. Sve pohvale za sve autore koji pišu za ovaj sajt.

Miljan Ćupurdija je odgovorio/la na poruku. 19. aprila 2018.

Poštovani kolega,

 

koliko će određena služba, u ovom slučaju pravna biti predmet interne i eksterne provere isključivo zavisi od vas (vaše organizacije) samih i koliko tako nešto odredite kao prioritet.

Obzirom da je delatnost privrednog društva u kome radite vezana za programiranje onda će fokus verovatno ostati na tom delu poslovanja što je i praktično.

Iterna kao i eksterna provera provera pravnih službi se uglavnom svodi na to da li su svi zaposleni pokriveni ugovorima, prijavama na obavezno osiguranje, pratećim obaveštenjima,

da li postoji sistematizacija poslova, da li su zaključeni ugovori sa nekim autsorsom itd. Pritom sama sadržina ugovora nije nikada predmet provere jer to prosto složićete se, nije praktično, osim ako vas ne proverava baš pravnik. Eksterni auditori vrlo malo zalaze u sfere koje su pokrivene kompleksnom zakonskom regulativom, što se svakako treba odnositi i na interne proveravače. Za svoje poslovanje u pravnoj službi na žalost imate inspekcije (koje se kroz perspektivu standarda mogu posmatrati kao eksterne provere) i sankcije za nepoštovanje zakona. Zaključak je da fokus nikako nije na ovim poslovima, osim ako se na tome ne insistira zbog određene delatnosti, ali to onda povlači skroz drugačiji način rada. Za razliku od pomenutih inspekcija, sertifikaciona kuća koju budete odabrali za vršenje usluga sertifikacije je u principu partnertska organizacija, još jedan par očiju kome nije cilj da vam pronalazi greške kako bi bas kažnjavali već kako bi unapredili vaš rad analizom i sugestijama. Obzirom na sferu u kojoj radite smatram da bi bilo dobro razmisliti o proširenju standardizacije odnosno zajedno sa ISO 9001 integrisati i ISO27001 (sistem menadžmenta bezbednosti informacija).

 

Srdačan pozdrav.