postavi pitanje
30

Oliver Aleksić Marketing Prodaja 7. oktobra 2015.

Poštovani, moja kompanija (d.o.o.) se bavi proizvodnjom i prodajom proizvoda izradjenih od metala i drveta ( mašinska obrada i ručni rad – finiš) i u najvecoj mari interesenti i kupci ovih proizvoda su strani drzavljani i komplanije (fizicka i pravna lica širom sveta). Kada je u pitanju naplata proizvoda koje proizvodimo, sve češće se susrećemo sa potrebom naših kupaca da plaćanje izvrše putem PayPala koji je od nedavno dostupan u Srbiji. Pošto je u pitanju proizvodnja, za svaki proizvod koji proizvedemo vrši se utošak repromaterijala i isti je potrebno opravdati kroz odgovarajuću recepturu i radni nalog (serijska proizvodnja) a kasnije i kroz profakturu i fakturu koju izdajemo prilikom prodaje proizvoda i izvoza istog. Prijem sredstava najčešće u stranim valutama trenutno vršimo preko deviznog računa u banci i izvode o deviznom prilivu vezujemo za proizvodnju (radne naloge i fakturu koju overava carina prilikom izvoda ) i na taj način pravdamo primljena sredstva. Moje pitanje se odnosi na mogucnost otvaranja PayPal naloga i to od strane pravnog lica i na koji način i kako bi sve ovo funkcionisalo u tom slučaju? . Takodje u koliko je moguć ovakvog nacina prijema novca na PayPal nalog, koje su mogućnosti daljeg korišćenja tih novčanih sredstava u zemlji i inostranstvu kada je u pitanju kupovina repromaterijala , plaćanje usluga, isplata zarada i poreskih obaveza koje zakon propisuje i dr ? Na koji način se vrši pravdanje sredstava kada se kupovina i plaćanje usluga vrši direkno sa PayPal naloga, a na koji način u koliko se sredstva sa PayPal naloga prenose na deviznu i dinarsku partiju računa u banci sa koje bi se sredstav dalje koristila za potrebe poslovanja kompanije ? Na koji način se obračunava porez i kolika je stopa poreza u ovom slučaju? Da li neka od banaka u Srbiji ima razrađen ovakav oblik finansijskog poslovanja?

Vitomir OgnjanovićMarija Đorđić je odgovorio/la na poruku. 7. oktobra 2015.

Moguće je otvoriti PayPal nalog za pravna lica, prođe se procedura, business account, merchant services i to je to, bitno je samo da popunite svojim podacima, odnosno podacima pravnog lica. Pay Pal je institucija elektronskog novca, čiji se rad prvi put uređuje novim Zakonom o platnim uslugama, koji stupa na snage 01. oktobra 2015. godine.

Pri knjiženju tretirate PayPal račun kao bilo koji drugi devizni račun. Na PayPalu nema baš klasičnih izvoda, ali je svakog trenutka moguć uvid u listu transakcija, bilo da se radi o odlivu, prilivu, konverziji valute i sl, pa se na osnovu transakcija vrši knjiženje.

Plaćanje direktno sa PayPal računa je moguće na svim sajtovima i servisima koji takvo plaćanje podržavaju, samo obratite pažnju na to šta smete kao firma da plaćate, kako se obračunavaju porezi. Rrecimo, u slučaju pružanja usluga čije je mesto prometa Republika Srbija, od strane inostranih subjekata, potrebno je uraditi interni obračun PDV, dok na primer nabavka računarskog softvera iz inostranstva povlači obavezu obračuna i plaćanja poreza po odbitku.

Plaćanje ka fizičkim licima je takođe moguće, sve dok se pridržavate zakona.
Promet u Republici, osim u nekim izuzetnim slučajevima, obavlja se u dinarima, tako da sredstva sa Pay Pal računa treba da konvertujete u domaću valutu, kako biste njima mogli da raspolažete u daljem poslovanju.

Transfer sredstava sa PayPal računa na neki drugi račun firme u banci je moguće na 2 načina, prema našem dosadašnjem iskustvu:

  • na autoarizovani devizni račun firme
  • na autoarizovanu Visa karticu firme

Autorizacija kartice je najjednostavnija, i povlačenje na sredstava na karticu je najbrži oblik.