postavi pitanje
489

Milos Prodanovic Pravo 9. januara 2017.

Postovani, Molim vas da mi odgovorite na pitanje. Vlasnik sam doo drustva koje je osnovalo privatnu srednju skolu. Koji su uslovi da sada ta skola kupi drugu privatnu stranu skolu koju je osnovalo strano drustvo kod nas. Obe su upisane u registar i verifikovane.

Žarko Ptiček je odgovorio/la na poruku. 9. januara 2017.

Članom 7. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 – autentično tumačenje i 68/2015) propisano je da delatnost obrazovanja i vaspitanja obavlja ustanova, kao i da tu delatnost u srednjem obrazovanju i vaspitanju obavlja srednja škola (član 27.), i to: gimnazija (opšta i specijalizovana), stručna škola, mešovita škola (gimnazija i stručna ili umetnička), umetnička škola, srednja škola za obrazovanje odraslih i srednja škola za učenike sa smetnjama u razvoju. Članom 28. navedenog Zakona propisano je da ustanovu može da osnuje Republika Srbija, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave, nacionalni savet nacionalne manjine i drugo pravno ili fizičko lice. Dakle, srednja škola je shodno članu 27. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, ustanova koja ima svojstvo pravnog lica. To pravno lice, ima svog osnivača, koji je privredno društvo iz inostranstva. Na konkretan slučaj se mogu primeniti odredbe Zakona o privrednim društvima koji omogućava prenos osnivačkog udela uz naknadu, uz shodnu primenu Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i procesa verifikacije.