postavi pitanje
1168

Natalija Marković Knjigovodstvo 22. aprila 2018.

Poštovani, Molim Vas da mi rešite nedoumicu za šta se tačno upotrebljava konto 5391-troškovi usluga u prometu usluga. Ako sam dobro razumela, on se upotrebljava za proizvodne usluge koje firma ili preduzetnik fakturišu klijentu koji se bavi istom delatnošću kao i dobavljač. Odnosi li se ovo i na neproizvodne usluge (na primer kada knjigovodstvena agencija fakturiše knjigovodstvene usluge drugoj agenciji)? Hvala, Srdačan pozdrav

Marija Đorđić je odgovorio/la na poruku. 22. aprila 2018.

Poštovana Natalija,

Pravilnikom o kontom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike definiše se sadržina konta po trocifrenim grupama. Na računu 539 – Troškovi ostalih usluga, iskazuju se ostale proizvodne usluge, usluge zaštite na radu i ostale usluge koje nisu iskazane na posebnim računima u okviru grupe računa 53. Pravilnikom nije definisana sadržina analitičkog računa 5391.

Srdačan pozdrav!