postavi pitanje
69

Miloš Hranisavljević Prodaja 15. novembra 2015.

Poštovani, Otvorio sam nedavno firmu koja se bavi skupljanjem i odnošenjem ne opasnog otpada (nešto kao privatno komunalno preduzeće),šifra delatnosti je 3811.Hteo bih da sarađujem sa pravnim licima kao što su prodavnice,škole,mesne zajednice,neke radnje i tako dalje pa me zanima da li postoji neka „šema“ ugovora koja može da se skine ili tako neki ugovor koji bi se odnosio na saradnju između moje firme i tog pravnog lica.I još jedno pitanje,kada bi obe strane potpisale ugovor (u ovom slučaju moja firma i ja i pravno lice),da li moram taj potpisani ugovor da overim u sudu,opštini itd.Tek sam skoro otvorio firmu i imam 22 godine pa ne znam kakav tip ugovora mi treba. Bio bih vam zahvalan ukoliko bi mi dali odgovor na ovo moje pitanje. Pozdrav!

Žarko Ptiček je odgovorio/la na poruku. 15. novembra 2015.

Pre svega, važno je da znate da su svi ugovori u privredi, po zakonskom načelu, neformalni. To znači da se samo posebnim zakonima može propisati forma zaključenja ugovora i to za tačno određeni predmet ugovora. Tako je na primer, Zakonom o privrednim društvima propisana forma overe pred nadležnim organom za zaključenje ugovora o osnivanju privrednog društva, Zakonom o prometu neporetnosti je propisana overa pred javnim beležnikom za ugovor kojim se prenose prava na nepokretnosti, dok je propisima koji regulišu rad banaka propisano da ugovori moraju biti samo u pisanoj formi. Takođe, Zakon o obligacionim odnosima, za neke imenovane ugovore propisuje formu zaključenja, kao što je to slučaj sa ugovorom o licenci, na primer, za koji se zahteva pisana forma. Kao što vidite, nije moguće dati paušalni odgovor koja forma je vama potrebna, jer u samom pitanju niste naznačili o kakvom konkretnom pravnom poslu je reč.

Takođe Vas molimo da pokušate da razumete da se pravni poslovi ne zaključuju po „odeš i skineš“ metodi, već da je za specifičnu oblast u kojoj poslujete potrebno angažovati stručnjaka, koji bi za svaki konkretan pravni posao koji preduzimate sagledao sve činjenice i izradio konkretan pravni akt. Modele koje smo dali za primer, su samo primeri mogućih tekstova ugovora, i ni na koji način ne mogu zameniti angažovanje stručnjaka.

Prema opisu Vaših potreba, možete iskoristiti tekst modela ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji, i to samo kao polaznu osnovu, koji biste izmenili u skladu sa ugovornim obavezama ugovornih strana.