postavi pitanje
1126

Mile Vrbljanac Pravo 1. aprila 2018.

Poštovani, pošto trenutno učestvujem u izmeni Statuta jednog sportskog društav, interesujeme da li zanatska radnja ( sekcija stari zanati) može biti član SPORTSKOG udruženja.

Žarko Ptiček je odgovorio/la na poruku. 1. aprila 2018.

Pre svega, zanatska radnja nema svojstvo pravnog lica, već se radi o preduzetniku (fizičkom licu registrovanom za obavljanje delatnosti)
Članom 36 Zakona o sportu propisano je da je
sportsko udruženje dobrovoljna nedobitna organizacija zasnovana na slobodi udruživanja više fizičkih i/ili pravnih lica, organizovana na osnovu statuta i osnovana radi ostvarivanja zajedničkog cilja u oblasti sporta. Preduzetnici se ne navode kao oblik lica koje može biti osnivač.

Članom 49 istog zakona propisano je da su članovi sportskog udruženja osnivači (fizička i/ili pravna lica iz člana 36) i lica koja naknadno pristupe sportskom udruženju u skladu sa njegovim statutom. Takođe je definisano da fizičko lice može biti član sportskog udruženja nezavisno od godina starosti, u skladu sa zakonom i statutom.

U knjigu članova sportskog udruženja zakonom je propisano da se upisuju sledeći podaci: ime, ime oca i prezime; datum rođenja; državljanstvo; broj ličnog dokumenta koji služi kao sredstvo identifikacije; adresa prebivališta i boravišta; podaci za kontakt; datum učlanjenja; datum prestanka članstva; kategorija članstva u skladu sa statutom udruženja; izbor u organe sportskog udruženja; izrečene disciplinske kazne.

Iz odredaba zakona sledi da preduzetnik kao takav ne može biti osnivač sportskog udruženja. Što se članova tiče, zakon propisuje da članovi mogu biti osnivači (dakle fizička i/ili pravna lica) i lica koja naknadno pristupe sportskom udruženju u skladu sa statutom. U tom smislu, zakon eksplicitno ne zabranjuje da član sportskog udruženja bude preduzetnik, već ostavlja mogućnost da to pitanje bude uređeno statutom. Ipak, opreza radi, ističemo da zakon implicira mogućnost učlanjenja samo fizičkih lica svojim odredbama o evidenciji, odnosno podacima koji se upisuju u knjigu članstva.