postavi pitanje
1144

Svetomir Mijović Knjigovodstvo 10. aprila 2018.

Poštovani, pregledao sam vaše odgovore na postavljena pitanja, ali nisam naišao na sličan slučaj, pa vas zato pitam za savet šta se može uraditi u sledećoj situaciji: Moja preduzetnička agencija (paušalac) Izdala je fakturu za izvršene usluge prevođenja firmi …. d.o.o. Iznos je 27000 din. Ugovor nije bio prethodno zaključen. Korisnik usluge je potpisao jedan primerak fakture i dostavio mi potpisani primerak, priznajući tako postojanje obaveze, tj. ne osporavajući kvalitet i izvršenje usluge. Međutim, isplata se stalno odlaže i obećava da će biti izvršena ali je prošlo više od dva meseca od izvršenja usluge, tj. dostavljanja prevoda . Da li postoji rok u kome je korisnik obavezan da izvrši uplatu i šta mogu da preduzmem ako to ne uradi? Pretpostavljam da mogu da podnesem tužbu ali je pitanje da li mi se to isplati s obzirom na visinu sume. Da li mogu da ga prijavim negde kao nesavesnog preduzetnika ?

Marija Đorđić je odgovorio/la na poruku. 10. aprila 2018.

Poštovani Svetomire,

Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama („Sl. glasnik RS“, br. 119/2012 i 68/2015), predviđa da se između dva subjekta u privredi ne može ugovoriti rok plaćanja duži od 60 dana.

Ukoliko imate poteškoća prilikom naplate, možete pokušati da primenite neki od saveta izvršitelja iz teksta:

Kako samostalno naplatiti dug?

Srdačan pozdrav!