postavi pitanje
1124

Vasa V Pravo 31. marta 2018.

Poštovani, Prilikom donosenja odluke o promeni imena DOO i zahteva podnetog u APR, da li postoje još neke obaveze koje treba zavrsiti? Da li ta promena utiče na prethodno potpisane ugovore o poslovnoj saradnji, ugovore o radu i sl.. a kada je firma imala stari naziv?

Žarko Ptiček je odgovorio/la na poruku. 31. marta 2018.

Svaku nastalu promenu, kao što su promene adrese, poslovnog imena i slično, ste u obavezi da prijavite Poreskoj i poslovnim bankama.
Takođe, iz PIO fonda su mišljenja da ste dužni da takvu promenu konstatujete aneksima ugovora o radu.
Što se ugovora u privredi tiče, možete da zaključite anekse, ali zakon ne propisuje takvu obavezu, U sklopu dobrih poslovnih običaja, dovoljno je da one sa kojima ste u ugovornom odnosu u tom smislu obavestite o nastaloj promeni (na primer zbog fakturisanja, bilo da Vaš doo fakturiše bilo da mu se fakturiše).
Pravno gledano, promena poslovnog imena ne utiče ni na koji način na preuzete ugovorne obaveze ni po kom ugoovoru (bilo ugovoru u privredi, bilo uogovoru o radu).