postavi pitanje
1160

Mirko Stambolic Pravo 18. aprila 2018.

Postovani, U jednoj firmi sam direktor kao i jedan od osnivaca. Hteo bih da dam ostavku i otkaz. Medjutim, knjigovodja me je obavestio da prilikom davanja ostavke i otkaza, mora skupstina prvo da imeneju novog direktora, ali niko iz firme ne zeli da preuzme ulogu direktora . Intteresuje me sta sad da radim? Kako ponovo da se vratim na evidenciju u NSZ? Unapred zahvalan

Žarko Ptiček je odgovorio/la na poruku. 18. aprila 2018.

Kao što smo u tekstu koji možete pročitati ovde napisali, direktor može u svako doba dati ostavku pisanim putem. Ostavka direktora se registruje u Agenciji za privredne registre. U slučaju da je reč o jedinom direktoru društva, direktor daje ostavku predsedniku skupštine društva. Takođe, direktor je u obavezi da preduzima poslove koji ne trpe odlaganje do imenovanja novog direktora, ali ne duže od 30 dana od dana registracije te ostavke. Ovo znači da je direktor dužan da u roku od 30 dana od dana podnošenja ostavke, obavlja nužne poslove za rad društva, kao što su recimo, podnošenje poreskih prijava, finansijskih izveštaja i slično. Sve navedeno je jasno uređeno članom 220. u vezi sa članom 396. Zakona o privrednim društvima. Da budemo potpuno jasni, zakon ni na koji način ne uslovljava davanje ostavke direktora, već eksplicitno propisuje da direktor može dati ostvaku u svako doba. Dakle, nikakva prethodna odluka skupštine društva nije potrebna da bi direktor podneo ostavku.

Ne postoje pravne prepreke da date ostavku na opisan način, uključujući i registraciju te ostavke u APR, i da se prema pravilima Nacionalne službe za zapošljavanje ponovo prijavite na evidenciju nezaposlenih.

Imajte u vidu da ostavka na funkciju direktora društva ni na koji način ne utiče na Vaše članstvo u društvu.