postavi pitanje
1180

Ljiljana Grubač Knjigovodstvo 28. aprila 2018.

Poštovani/a, registrovana sam kao preduzetnica i potrebna mi je saradnica/saradnik na istom poslu samo za kratak period, verovatno jednokratno. Pretpostavljam da zakon ne dozvoljava da je isplatim direktno na račun, ili možda i može? Ako nije dozvoljeno, verujem da je tada reč o autorskom ugovoru, te vas molim da mi kažete koji procenat se plaća za poreze i doprinose za usluge prevođenja i gde da nađem formular koji treba popuniti, pretpostavljam, tek nakon što se uplate porezi i doprinosi i kome ga šaljem. Postoji li minimalni iznos za autorske ugovore i da li moram da imam sklopljen ugovor ili je dovoljno da uplatim poreze i doprinose? Da li se svi ti porezi i doprinosi uplaćuju zbirno pod šifrom 354 – Porezi i doprinosi po odbitku? Unapred mnogo hvala

Marija Đorđić je odgovorio/la na poruku. 28. aprila 2018.

Poštovana Ljiljana,

Savetujemo da angažujete knjigovođu koji će izvršiti obračun poreza i doprinosa po osnovu ugovora o autorskom delu, predati poresku prijavu i dati vam instrukciju za plaćanje autorske naknade i pripadajućeg poreza i doprinosa.

Radi se složenom poslu, te vam preporučujemo da ga ne radite sami s obzirom da ne posedujete potrebna znanja.

Naknadu možete isplatiti fizičkom licu u gotovom novcu ili na njegov tekući račun, tek nakon obračuna i predaje poreske prijave a nikako pre toga.

Ne postoji minimalan propisani iznos naknade za autorska dela.

Srdačan pozdrav