postavi pitanje
1116

Mirko Bojanic Pravo 27. marta 2018.

Postovanje… Otvorio sam tv servis u kojem vrsim popravku svih elektro aparata… Zanima me koliko vremenski moram da budem odgovoran za aparat musterije? naime desava se da musterija nakon sto im javim da je aparat popravljen ne dolaze po svoj aparat i po nekoliko meseci. Unapred hvala na odgovoru..

Žarko Ptiček je odgovorio/la na poruku. 27. marta 2018.

Prema odredbama Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa, Vi u konkretnom slučaju imate državinu na stvarima koji se nalaze kod Vas u servisu. Vlasnici tih stvari, koji su Vam ih poverili na popravku, nisu preneli svojinska prava na Vas.
Zakonom o obligacionim odnosima definisano je da se obavljanje određenog posla, kao što je opravka stvari, smatra ugovorom o delu. Zakonom je takođe definisana obaveza da opravljenu stvar vratite vlasniku, ali ste ove obaveze oslobođeni ako stvar koju ste opravili propadne iz uzroka za koji Vi ne odgovara.
Radi obezbeđenja naplate potraživanja naknade za rad i naknade za utrošeni materijal, kao i ostalih potraživanja po osnovu ugovora o delu, vi po zakonu (član 628. Zakona o obligacionim odnosima) imate pravo zaloge na stvarima koje ste opravili, sve dok ih držite i dok svojom voljom ne prestanete da ih držite.
Naš predlog je da prilikom ugovaranja opravke stvari definišete i sami date odgovor na pitanje šta će biti sa stvarima ukoliko se ne preuzmu u roku, bilo tako što ćete stvar nakon popravke poslati vlasniku o njegovom trošku, bilo tako što ćete o trošku vlasnika stvar pohraniti u javnom magacinu, bilo tako što ćete ugovoriti naknadu za svaki dan kašnjenja preuzimanja stvari, bilo tako što ćete, u skladu sa zakonom, iz vrednosti popravljenje stvari naplatili cenu popravke.
Za stvari koje se trenutno nalaze kod Vas, ukoliko ništa nije ugovoreno, naš predlog je da mušterije obavestite o sudbini njihovih stvari (aparata), i ostavite im primeren rok da ih preuzmu.