postavi pitanje
1165

Peter Sluga Pravo 20. aprila 2018.

Smo pravno lice iz Slovenije. Imamo u vlasništvu nekretninu u R Srbiji . Koji bi bio legalan najpovolniji način da da ju izdamo u zakup? Da li može zakupac (pravno lice) nama plačati zakupninu u Eurima direktno u Sloveniju?

Marija ĐorđićŽarko Ptiček je odgovorio/la na poruku. 20. aprila 2018.

Način da date nekretninu u zakup je da zaključite ugovor o zakupu nepokretnosti, u pisanom obliku. Zakonom o deviznom poslovanju, plaćanje koje se odnosi na nepokretnosti, kako kupoprodaju tako i zakup, može se vršiti u devizama između rezidenata, tako da ne postoje pravne prepreke da zakupninu za Vašu nekretninu naplaćujete u evrima. Ipak, imajte na umu da države ne dozvoljavaju da se novac iznosi u inostranstvo bez da prethodno nije utvrđeno da je plaćen porez po osnovu pravnog posla kojim je taj novac stečen.

Ukoliko međunarodnim ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno, porez na dobit po odbitku po stopi od 20% obračunava se i plaća na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice od rezidentnog pravnog lica po osnovu naknada od zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike (član 40 Zakona o porezu na dobit).

Rezidentno pravno lice dužno je da na dan isplate prihoda podnese poresku prijavu.
Prema tome, zakupac nepokretnosti je dužan da obračuna i plati porez po odbitku prilikom isplate zakupnine firmi iz Slovenije, ukoliko međunarodnim ugovorom između Slovenije i Srbije nije predviđen drugačiji poreski tretman prihoda od zakupa.
Srdačan pozdrav