postavi pitanje
1030

Darko Videnov Pravo 12. februara 2018.

Zanimaju me dve stvari. Prilikom otvaranja PR firme da li je neophodno da prilikom predavanja dokumentacije u APR zajedno sa uplatnicom moram da predam i ugovor o zakupu lokala u kom otvaram firmu ili ne moram obzirom da planiram da registrujem frimu na adresu koja nije u mestu boravišta? Drugo pitanje se vezuje takođe za mesto registrovanja firme a vezano je za inspekciju. Da li je neophodno da ukoliko mi dokumentacija i papiri stoje u Subotici a firma je registrovana u drugom mestu bude neki deo dokumentacije u tom mestu ili ne zbog inspekcije, i da li ja moram fizički biti prisutan tamo u nekom momentu?

Žarko Ptiček je odgovorio/la na poruku. 12. februara 2018.

APR postupa po načelu fakticiteta, što znači da ne utvđuje materijalnu istinu, već daje veru podacima koje dostavite. U tom smislu APR ne proverava da li je sedište privrednog subjekta na adresi koja je navedena u registracionoj prijavi, niti zahteva da se dostavi dokaz o postojanju adrese. Kao što ste u našem vodiču mogli da pročitate, ugovor o zakupu, ili drugi pravni osnov korišćenja prostora nije dokument koji se dostavlja APR-u.

Na Vaše drugo pitanje nije moguće odgovoriti, jer niste naveli o kojoj inspekciji se radi, niti ste naveli razlog zbog kojeg bi bilo koja dokumentacija bila van sedišta, niti ste naveli o kakvoj vrsti kontrole (terenska ili kancelarijska) je u pitanju. Naš saveti bi bio da u sedištu imate svu dokumentaciju.