postavi pitanje

Poslednja odgovorena pitanja

755

Sonja Jovovic Knjigovodstvo 16. marta 2018.

Poštovana Marija, Pročitala sam vaš tekst Tri zablude o „preduzetničkoj radnji“ odličan je. Moje iskustvo u poslovanju je u doo obliku, a od maja prošle godine sam preduzetnik. Molim vas da mi odgovorite da li ja kao preduzetnik mogu da sklopim ugovor o iznajmljivanju automobila za službene svrhe sa mojim mužem, koji je vlasnik vozila i da u tom slučaju imam mogućnost pravdanja troškova benzina u stvarnom mesečnom iznosu koji potrošimo u službene svrhe, a ne samo 30% cene jednog litra benzina pomnoženog brojem potrošenih litara, a najviše do 6.147 dinara mesečno,. Predlog za neki od tekstova: u potrazi za sredstvima subvencija i bespovratnih sredstava, česta je situacija da ukoliko ste preduzetnik ne možete da aplicirate. Na nekoliko skupova koje sam posećivala na tu temu, povela se rasprava o tome da je potpuno nelogično da je neko ko odgovara svom svojom ličnom imovinom manje „siguran“ nego neko ko garantuje samo imovinom firme. Na kraju smo došli do mogućeg razloga, a to je da su „šeme“ koje su preuzimane iz inostranstva, time se panelisti hvale kako su od Švajcaraca i Nemaca preuzeli modele poslovanja, da zemlje od kojih se „prepisivalo“ nemaju oblik preduzetnik u svom zakonu te tako nemaju ni programe za iste. Bilo bi jako zanimljivo ako biste mogli da pronađete neke informacije vezane za ovu temu Srdačan pozdrav

752

Ljiljana Bosanac Knjigovodstvo Pravo 14. marta 2018.

U toku je proces registracije preduzetničke radnje. Kao sedište radnje osnivač je prijavio svoju adresu stanovanja a kao mesto obavljanja delatnosti drugu adresu koja je na drugoj opštini. Poslovna jedinica (mesto obavljanja delatnosti) je u zakupljenom prostoru koje je vlasništvo fizičkog lica. Sa fizičkim licem je napravljen ugovor o zakupu i po dobijanju rešenja iz APR-a preduzetnik će obračunavati i plaćati porez za zakupljen prostor. Da li se i u kojoj se Opštini – poreskoj upravi podnosi ugovor o zakupu, kojoj opštini se plaća porez. Pošto je preduyetnik već u radnom odnosu u drugom pravnom licu i osniva preduzetničku radnju kao dopunsku delatnost, koja će Poreska uprava da izda rešenje o plaćanju doprinosa PIO i poreza. Šta će se desiti ako preduzetnik u jednom momentu izadje iz radnog odnosa u drugoj firmi, da li je dužan da odmah obavesti poresku upravu koja će da izda i rešenje o doprinosu za zdravstvo? Da li preduzetnik ima još neke ( i koje) obaveze za takse i poreze? Da li član domaćinstva može da radi u preduyetničkoj radnji ako nije prijavljen kao zaposleno lice? Hvala unapred.