postavi pitanje

Poslednja odgovorena pitanja

2

Oliver Aleksić Marketing Prodaja 7. oktobra 2015.

Poštovani, moja kompanija (d.o.o.) se bavi proizvodnjom i prodajom proizvoda izradjenih od metala i drveta ( mašinska obrada i ručni rad – finiš) i u najvecoj mari interesenti i kupci ovih proizvoda su strani drzavljani i komplanije (fizicka i pravna lica širom sveta). Kada je u pitanju naplata proizvoda koje proizvodimo, sve češće se susrećemo sa potrebom naših kupaca da plaćanje izvrše putem PayPala koji je od nedavno dostupan u Srbiji. Pošto je u pitanju proizvodnja, za svaki proizvod koji proizvedemo vrši se utošak repromaterijala i isti je potrebno opravdati kroz odgovarajuću recepturu i radni nalog (serijska proizvodnja) a kasnije i kroz profakturu i fakturu koju izdajemo prilikom prodaje proizvoda i izvoza istog. Prijem sredstava najčešće u stranim valutama trenutno vršimo preko deviznog računa u banci i izvode o deviznom prilivu vezujemo za proizvodnju (radne naloge i fakturu koju overava carina prilikom izvoda ) i na taj način pravdamo primljena sredstva. Moje pitanje se odnosi na mogucnost otvaranja PayPal naloga i to od strane pravnog lica i na koji način i kako bi sve ovo funkcionisalo u tom slučaju? . Takodje u koliko je moguć ovakvog nacina prijema novca na PayPal nalog, koje su mogućnosti daljeg korišćenja tih novčanih sredstava u zemlji i inostranstvu kada je u pitanju kupovina repromaterijala , plaćanje usluga, isplata zarada i poreskih obaveza koje zakon propisuje i dr ? Na koji način se vrši pravdanje sredstava kada se kupovina i plaćanje usluga vrši direkno sa PayPal naloga, a na koji način u koliko se sredstva sa PayPal naloga prenose na deviznu i dinarsku partiju računa u banci sa koje bi se sredstav dalje koristila za potrebe poslovanja kompanije ? Na koji način se obračunava porez i kolika je stopa poreza u ovom slučaju? Da li neka od banaka u Srbiji ima razrađen ovakav oblik finansijskog poslovanja?