Vlada utvrdila kriterijume za paušalno oporezivanje

Porezi i obaveze

Jedan korak napred ka rešavanju statusa paušalno oporezovanih preduzetnika učinjen je danas  usvajanjem izmene i dopune Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti na sednici Vlade Republike Srbije. U saopštenju…

Podsetnik: obavezno članstvo u Privrednoj komori Srbije

Porezi i obaveze

Zakon o privrednim komorama predviđa obavezno članstvo u Privrednoj komori Srbije svih privrednih subjekata koji obavljaju registrovanu delatnosti na teritoriji Republike Srbije. To praktično znači da članstvo, a samim tim i plaćanje članarine Privrednoj komori Srbije više neće biti opciono…

Rok za uplatu poreza na imovinu

Porezi i obaveze

Rok za uplatu rate poreza na imovinu za IV tromesečje je 14.11.2016. godine. Naime, rok za uplatu rate poreza na imovinu za svako tromesečje je 45 dana od početka tromesečja, što za četvrto tromesečje 2016. godine “pada” u ponedeljak, 14….