Vlada utvrdila kriterijume za paušalno oporezivanje

Porezi i obaveze

Jedan korak napred ka rešavanju statusa paušalno oporezovanih preduzetnika učinjen je danas  usvajanjem izmene i dopune Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti na sednici Vlade Republike Srbije. U saopštenju…