Podsetnik: obavezno članstvo u Privrednoj komori Srbije

Porezi i obaveze

Zakon o privrednim komorama predviđa obavezno članstvo u Privrednoj komori Srbije svih privrednih subjekata koji obavljaju registrovanu delatnosti na teritoriji Republike Srbije. To praktično znači da članstvo, a samim tim i plaćanje članarine Privrednoj komori Srbije više neće biti opciono…

Rok za uplatu poreza na imovinu

Porezi i obaveze

Rok za uplatu rate poreza na imovinu za IV tromesečje je 14.11.2016. godine. Naime, rok za uplatu rate poreza na imovinu za svako tromesečje je 45 dana od početka tromesečja, što za četvrto tromesečje 2016. godine “pada” u ponedeljak, 14….

Reprogram poreskog duga na do šezdeset rata

Porezi i obaveze

Na osnovu člana 12. stav 2. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS”, broj 15/16) i člana 17. stav 4., ministarstvo finansija donelo je 14.3.2016. godine Pravilnik o postupanju Poreske uprave i…