Na sajtu Agencije za privredne registre od juče (31.01.2017. godine) je dostupan novi Posebni informacioni sistem putem kojeg će sva pravna lica i preduzetnici koji vode dvojno knjigovodstvo predavati finansijske izveštaje za 2016. godinu, i to

  • za statističke potrebe do kraja februara
  • redovne godišnje finansijske izveštaje do kraja juna 2017. godine.

Podsećamo obveznike da se finansijski izveštaji predaju iskljulčivo elektronskim putem, posredstvom Posebnog informacionog sistema APR-a i da moraju biti potpisani elektronskim potpisom (kvalifikovanim elektronskim sertifikatom) zakonskog zastupnika.

Svi zakonski zastupnici treba da provere validnost svojih kvalifikovanih elektronskih sertifikata (da li će biti važeći na dan kada sa njima treba da bude potpisan izveštaj), kao i da pripreme PIN za potpisivanje (naročito oni korisnici koji tokom godine nisu koristili karticu).

Zakonski zastupnici koji ne poseduju elektronski sertifikat treba da podnesu zahtev za izdavanje sertifikata kod neke od sertifikacionih kuća, kako bi ga na vreme obezbedili.

Obveznici treba da provere ispravnost podataka o svojim firmama u samom sistemu i da eventualne greške prijave Agenciji.

Agencija najavljuje dve važne izmene. Prva se odnosi na lakše elektronsko potpisivanje dokumentacije koja se dostavlja kao prilog izveštaju kao i samog izveštaja. Druga izmena podrazumeva uvođenje plaćanja naknade za obradu i objavljivanje finansijskog izveštaja putem Visa ili MasterCard platnih kartica (elektronsko plaćanje).

Više o ovome pročitajte na sajtu Agenije.

Poslednja izmena dana 2. februara 2017. u 01:19


    Marija Đorđić

    Rođena je 1984. godine u Beogradu. Završila je X gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2008. godine na smeru međunarodna ekonomija. Nakon nekoliko godina rada u spoljnotrgovinskom i IT sektoru, osniva Experta d.o.o, knjigovodstvenu agenciju koja uspešno…… Saznaj više »