Republički fond za zdravstveno osiguranje objavio je na svom sajtu da je, nakon okončanja projekta zamene zdravstvenih knjižica zdravstvenim karticama, pristupio realizaciji projekta automatske overe zdravstvenih kartica.

Automatska overe vršiće se za sada za pojedine kategorije osiguranika, nakon njihove prijave na obavezno socijalno osiguranje, a pod uslovom da poslodavci redovno izmiruju obaveze za socijalne doprinose.

Podatak o overi biće dostupan na portalu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja (croso.gov.rs) te preporučujemo poslodavcima koji se još uvek nisu registrovali na postalu da to sada učine.

Za sada će se zdravstvene kartice automatski overavati za:

 • zaposlene kod poslodavaca i članove njihovih porodica,
 • korisnike penzije po domaćim propisima,
 • korisnike novčane naknade preko Nacionalne službe za zapošljavanje i članove njihovih porodica, kao i za
 • decu do navršenih 18 godina života, školsku decu i studente do kraja propisanog školovanja, a najkasnije do 26 godina, ako su na školovanju,
 • lica starija od 65 godina života,
 • rome,
 • monahe i monahinje i
 • žrtve nasilja.

Navedene kategorije osiguranika nemaju obavezu dolaska na šalter radi overe zdravstvene kartice.

Za razliku od toga, preduzetnici, poljoprivrednici i članovi njihovih porodica kartice će i dalje overavati na šalteru filijale, odnosno ispostave, navodi se na sajtu Fonda.

Automatska overa nije moguća ni za decu stariju od 18 godina koja su na školovanju i studente do 26 godina koji su osigurani kao članovi porodice. Ovim kategorijama osiguranih lica overa će se vršiti na šalteru filijale, odnosno ispostave na osnovu potvrde o školovanju, u skladu sa Pravilnikom o ispravi o zdravstvenom osiguranju i posebnoj ispravi za korišćenje zdravstvene zaštite.

Kako da proverite da li su knjižice vaših zaposlenih automatski overene, pročitajte ovde.

Dopuna: Od 28.02.2018. godine omogućena je automatska overa zdravstvenih kartica i za druge kategorije lica (preduzetnike, poljoprivrednike, sveštenike, samostalne umetnike, inostrane penzionere i lica zaposlena kod fizičkih lica).

Poslednja izmena dana 1. marta 2018. u 19:59


  Marija Đorđić

  Rođena je 1984. godine u Beogradu. Završila je X gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2008. godine na smeru međunarodna ekonomija. Nakon nekoliko godina rada u spoljnotrgovinskom i IT sektoru, osniva Experta d.o.o, knjigovodstvenu agenciju koja uspešno…… Saznaj više »