Ministarstvo privrede Republike Srbije raspisalo je javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku proizvodne opreme u okviru programa podrške malim preduzećima.

Program će se sprovesti u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije i odabranim poslovnim bankama i lizing kućama.

Ukupan iznos sredstava koji će privrednici moći da koriste za nabavku nove i polovne proizvodne opreme i rezervnih delova i specijalizovanih alata je 542.000.000,00 dinara.

Novac se ne može koristiti za nabavku vozila, kao ni za sporedne i administrativne troškove u vezi sa nabavkom (PDV, carina, troškovi špedicije, transporta, troškovi finansiranja i slično).

Sredstva su namenjena zadrugama, preduzetnicima i mikro i malim privrednim društvima registrovanim kod Agencije za privredne registre.

Pored uobičajenih uslova o zakonitom poslovanju, propisano je i da firma mora imati barem jedno zaposleno lice prema finansijskim izveštajima za 2014. godinu, a određene delatnosti isključene su iz programa.

Javni poziv sa svim uslovima učešće i finansiranja možete pogledati na sajtu Razvojne agencije na sledećem linku.

Poslednja izmena dana 18. juna 2016. u 18:26


    Marija Đorđić

    Rođena je 1984. godine u Beogradu. Završila je X gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2008. godine na smeru međunarodna ekonomija. Nakon nekoliko godina rada u spoljnotrgovinskom i IT sektoru, osniva Experta d.o.o, knjigovodstvenu agenciju koja uspešno…… Saznaj više »