Zakonom o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima („Sl. glasnik RS“, br. 96/2015) uređuje se radno vreme vozača u drumskom saobraćaju uz primenu rešenja iz EU.

Zakonom je definisano maksimalno dnevno i nedeljno radno vreme vozača. Ograničenja su uvedena i kod noćnog rada, a prati se i prosečno nedeljno radno vreme tokom svakog četvoromesecnog intervala.

Zakon se primenjuje na vozače u domaćem i međunarodnom saobraćaju. Vozači su dužni da sa sobom nose odgovarajuće evidencije o aktivnostima i da ih na zahtev pokažu ovlašćenom licu.    Marija Đorđić

    Rođena je 1984. godine u Beogradu. Završila je X gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2008. godine na smeru međunarodna ekonomija. Nakon nekoliko godina rada u spoljnotrgovinskom i IT sektoru, osniva Experta d.o.o, knjigovodstvenu agenciju koja uspešno…… Saznaj više »