Podsećamo sva pravna lica i preduzetnike koji su obveznici Zakona o računovodstvu, a koji nisu ispunili svoje obaveze u vezi sa predajom godišnjih finansijskih izveštaja Agenciji za privredne registre, da to mogu da učine do 31.12.2015. godine. Redovan rok za predaju bio je 30.06.2015. godine.

Agencija je na svom sajtu pozvala sva lica koja su bila obavezna da sastave i predaju redovan godišnji finansijski izveštaj (bilanse) za 2014. godinu a to nisu učinila, da iskoriste rok do kraja godine da otklone ovu nepravilnost.

Isto važi i za lica koja su predala samo izveštaj za statističke potrebe, a ne i redovan (“konačni”) finansijski izveštaj, kao i za lica koja su izveštaj predala u papirnom obliku, bez elektronskog potpisa, što je u suprotnosti sa Zakonom (mala, srednja i velika pravna lica).

Podatke o evidentiranim izveštajima možete pratiti na posebnoj sekciji sajta APR-a za pretragu podataka u finansijskim izveštajima na sledećem linku.

Poslednja izmena dana 14. decembra 2015. u 15:49


    Marija Đorđić

    Rođena je 1984. godine u Beogradu. Završila je X gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2008. godine na smeru međunarodna ekonomija. Nakon nekoliko godina rada u spoljnotrgovinskom i IT sektoru, osniva Experta d.o.o, knjigovodstvenu agenciju koja uspešno…… Saznaj više »