Preduzetnici koji su u 2015. godini prešli na vođenje poslovnih knjiga po sistemu dvojnog knjigovodstva, treba da dostave Agenciji za privredne registre obaveštenje do 31.12.2015. godine.

Agencija je obezbedila elektronski servis za predaju obaveštenja o vođenju knjiga po sistemu dvojnog knjigovodstva na svom sajtu.

Preduzetnici koji su izgubili pravo na paušalno oporezivanje, a poslovne knjige odlučili da vode po pravilima dvojnog knjigovodstva kao i oni koji su iz bilo kog razloga prešli sa prostog na dvojno knjigovodstvo, kao i novoosnovani, treba da se prijave putem navedene aplikacije, kako bi bili u mogućnosti da predaju godišnje bilanse kada za to dođe vreme.

Poslednja izmena dana 29. decembra 2015. u 19:17


    Marija Đorđić

    Rođena je 1984. godine u Beogradu. Završila je X gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2008. godine na smeru međunarodna ekonomija. Nakon nekoliko godina rada u spoljnotrgovinskom i IT sektoru, osniva Experta d.o.o, knjigovodstvenu agenciju koja uspešno…… Saznaj više »