Na sednici održanoj 19. septembra 2015. godine Vlada Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost. Predlog Zakona upućen je Skupštini na usvajanje po hitnom postupku. Iako je predviđeno da izmene stupe na snagu narednog dana od dana objavljivanja, većina odredaba stupila bi na snagu 15. oktobra.

Tekst predloga Zakona možete pogledati na sajtu Skupštine Republike Srbije na sledećem linku.    Marija Đorđić

    Rođena je 1984. godine u Beogradu. Završila je X gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2008. godine na smeru međunarodna ekonomija. Nakon nekoliko godina rada u spoljnotrgovinskom i IT sektoru, osniva Experta d.o.o, knjigovodstvenu agenciju koja uspešno…… Saznaj više »