Koordinaciona komisija za inspekcijski nadzor objavila je na svojoj internet stranici nove kontrolne liste, koje su nadležni sastavili u skladu sa obavezama iz Zakona o inspekcijskom nadzoru.

Ažurirana lista sadrži kontrolne liste Inspektorata rada, Poreske uprave, Uprave za sprečavanje pranja novca , građevinske inspekcije, komunalne inspekcije i drugih inspekcijskih službi.

Uvidom u sadržaj listi obveznici mogu da provere da li su i u kojoj meri uskladili svoje poslovanje sa zakonom, a u skladu sa preventivnim delovanjem na privredu koje sve inspekcije treba da sprovedu.

Spisak možete pogledati na sajtu Koordinacijone komisije na sajtu inspektora.

Poslednja izmena dana 27. maja 2016. u 16:32


    Marija Đorđić

    Rođena je 1984. godine u Beogradu. Završila je X gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2008. godine na smeru međunarodna ekonomija. Nakon nekoliko godina rada u spoljnotrgovinskom i IT sektoru, osniva Experta d.o.o, knjigovodstvenu agenciju koja uspešno…… Saznaj više »