Podsećamo sve firme koje vode poslovne knjige u skladu sa Zakonom o računovodstvu da je četvrtak, 30. jun 2016. godine poslednji dan kada mogu dostaviti redovne godišnje finansijske izveštaje za 2015. godinu.

Rok za predaju poreske prijave poreza na dobit za pravna lica obveznike ovog poreza istekao je dva dana ranije, 28. juna 2016. godine.

Firme koje su obavezne da sastave i predaju konsolidovane izveštaje, mogu to učiniti još tokom narednog meseca, a najkasnije do 31.7.2016. godine.

Za sva pitanja i probleme u vezi sa predajom finansijskih izveštaja obveznicima je na raspolaganju Agencija za privredne registre, kojoj se mogu obratiti putem emaila na adresu finizvestaji@apr.gov.rs

Poslednja izmena dana 5. jula 2016. u 13:43


    Marija Đorđić

    Rođena je 1984. godine u Beogradu. Završila je X gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2008. godine na smeru međunarodna ekonomija. Nakon nekoliko godina rada u spoljnotrgovinskom i IT sektoru, osniva Experta d.o.o, knjigovodstvenu agenciju koja uspešno…… Saznaj više »