Ministarstvo privrede objavilo je na svom internet sajtu javni poziv privrednicima za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa podrške razvoju preduzetništva.

Sredstva se mogu koristiti za ulaganje u poslovni prostor, nabavku opreme i povećanje trajnih obrtnih sredstava.

Sredstva su namenjena licima koja žele da pokrenu sopstveni posao i preduzetnicima, mikro i malim privrednim društvima koja su registrovana najranije godinu dana pre dana kada podnose zahtev za dodelu sredstava.

Ukupno raspoloživa bespovratna sredstva za realizaciju ovog programa su 150.000.000,00 dinara. Opredeljena sredstva Fonda za kreditiranje privrednih subjekata po ovom programu su 350.000.000,00 dinara.

Iznos ukupnog ulaganja za preduzetnike ne može biti manji od 400.000,00 dinara niti veći od 3.000.000,00 dinara, a za pravna lica ne može biti manji od 400.000,00 dinara niti veći od 6.000.000,00 dinara. Privredni subjekti koji zadovolje uslove Programa mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u vidu bespovratnih sredstava u iznosu do 30% vrednosti ulaganja. Preostali iznos ulaganja finansiraće se iz kredita Fonda.

Krediti Fonda po ovom Programu odobravaće se sa rokom otplate do 5 godina u okviru koga je grejs period do jedne godine i kamatnom stopom uz primenu valutne klauzule od 1,5% godišnje uz garanciju banke ili 3% godišnje uz ostala sredstva obezbeđenja.

Javni poziv, sa svim detaljima i uslovima, možete pročitati na sajtu Ministarstva privrede.

Poslednja izmena dana 30. aprila 2016. u 19:36


    Marija Đorđić

    Rođena je 1984. godine u Beogradu. Završila je X gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2008. godine na smeru međunarodna ekonomija. Nakon nekoliko godina rada u spoljnotrgovinskom i IT sektoru, osniva Experta d.o.o, knjigovodstvenu agenciju koja uspešno…… Saznaj više »