Dana 4.4.2016. godine, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija je Sektoru turističke inspekcije dalo Mišljenje o primeni člana 67. stava 4. Zakona o turizmu („Sl. glasnik RS“, broj 36/09, 88/10, 99/11 – dr. zakon, 93/12, 84/15) koji je stupio na pravnu snagu 14.10.2015. godine. Ovim članom Zakona, propisano je da poslovno ime, firma i drugi naziv, naziv ogranka, prostor van poslovnog sedišta ili odgovarajuća organizaciona jedinica kao i oznaka pružaoca ugostiteljskih usluga ne može da sadrži reči koje ukazuju na vrstu ugostiteljskog objekta.

Ipak, navedenim Mišljenjem, kod onih privrednih subjekata koji delatnost obavljaju u kategorisanom ugostiteljskom objektu, a prethodno je u potpunosti okončan postupak razvrstavanja u kategoriju i doneto rešenje o tome, u poslovnom imenu, firmi ili drugom nazivu, kao i oznaci mogu biti sadržane reči koje ukazuju na vrstu kategorisanog objekta u koju su važećim rešenjem ministra i razvrstani.

Mišljenje Ministarstva možete preuzeti u našoj download sekciji.

Poslednja izmena dana 11. aprila 2016. u 01:05


Žarko Ptiček

Žarko Ptiček je rođen u Beogradu 1977. godine. Završio Prvu beogradsku gimnaziju i Pravni fakultet Univerziteta Union, član je Statutarne komisije RNIDS. Od 2000. do 2003. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu bio administrator studentske računarske mreže sa zadacima…… Saznaj više »