Ustavni sud je dana 03.11.2016. godine utvrdio da odredbe člana 336. Zakona o prekršajima („Službeni glasnik RS”, br. 65/13 i 13/16), a koje se odnose na posledice upisa u registar neplaćenih kazni nisu u saglasnosti sa Ustavom. Odluka ustavnog suda je objavljena u službenom glasniku dana 09.12.2016. godine kada je i stupila na snagu. Ovo praktično znači da više ne možete snositi posledice upisa u registar neplaćenih kazni.

Bili smo svedoci da zbog neplaćenih novčanih kazni nije bilo moguće ostvariti određena prava čime je učinjena diskriminacija koja je suprotna Ustavu Republike Srbije. Zahtev za ocenu ustavnosti člana 336. ZOP je podneo Zaštitnik građana, ocenjujući da se njime ograničavaju ustavna prava građana, koji se stavljaju u neravnopravan položaj u odnosu na druge građane. Ustavni sud je zauzeo stav da se ne može uskratiti izdavanje ili produženje važnosti dozvola i dokumenata kojim bi se ugrozilo ostvarivanje Ustavom garantovanih ljudskih i manjinskih prava, zdravlje i bezbednost ljudi, životna sredina ili imovina većeg obima.

Da ne bude zabune ovo ne znači da su neplaćene novčane kazne amnestirane.

Naplata novčanih kazni rešavaće se i dalje redovnim putem, ali one sada neće biti ograničavajući uslov za ostvarivanje određenih prava.Miljan Ćupurdija

Diplomirani pravnik, zaposlen u privrednim društvima Polet i Belica kao menadžer za pravne poslove i ljudske resurse. Obavlja funkciju predstavnika rukovodstva za IMS (QMS, EMS i OHSAS). Uređivanje poslovanja i funkcionisanja preduzeća shodno sistemu kvaliteta mu predstavlja poseban izazov i…… Saznaj više »