Uprava za sprečavanje pranja novca objavila je na internet stranici nove indikatore za prepoznavanje sumnje da se radi o pranju novca i finansiranju terorizma. Liste indikatora odnose se na računovođe, revizore, brokersko-dilerska društva, posrednike u trgovini hartijama od vrednosti, ovlašćenim bankama i posrednicima u prodaji i zakupu nepokretnosti.

Nove liste indikatora primenjivace se od 1. oktobra 2015. godine.

Liste indikatora možete pogledati na veb sajtu Uprave.    Marija Đorđić

    Rođena je 1984. godine u Beogradu. Završila je X gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2008. godine na smeru međunarodna ekonomija. Nakon nekoliko godina rada u spoljnotrgovinskom i IT sektoru, osniva Experta d.o.o, knjigovodstvenu agenciju koja uspešno…… Saznaj više »