U skupštinskoj proceduri nalazi se set izmena i dopuna poreskih zakona, za koje se očekuje da budu usvojeni po hitnom postupku, kako bi se sve novine primenjivale od prvog dana u 2016. godini.

Ovaj put izmene nisu krupne, ali su brojne.

Izdvajamo nekoliko :

  • poreske olakšice prilikom zapošljavanja
  • povećanje neoporezivog iznosa devizne dnevnice za privredu na 50 eura
  • smanjenje iznosa kazni za neke poreske prekršaje
  • izmena reda naplate poreskog duga tako da se iz uplate prvo podmiruje glavnica, zatim kamata i ostali troškovi

Po usvajanju predloga zakona pitaćemo detaljno o svim izmenama.    Marija Đorđić

    Rođena je 1984. godine u Beogradu. Završila je X gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2008. godine na smeru međunarodna ekonomija. Nakon nekoliko godina rada u spoljnotrgovinskom i IT sektoru, osniva Experta d.o.o, knjigovodstvenu agenciju koja uspešno…… Saznaj više »