Narodna banka Srbije donela je Odluku o obliku, sadržini i načinu korišćenja obrazaca platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima (“Službeni glasnik RS”, 55/2015 i 78/2015) kojom je uredjen izgled novih obrazaca platnih naloga, i to:

  • naloga za prenos,
  • nalog za uplatu, i
  • nalog za isplatu.

Novi nalozi u upotrebi su od 01. oktobra 2015. godine, kada pocinje primena novog Zakona o platnim uslugama.

Nalozi se štampaju na samokopirajucem papiru bele boje, sa elementima u crnoj boji, po pravilu u dva primerka. Izuzetno, nalog za prenos može biti u jednom primerku.

Obrasce naloga za plaćanje možete preuzeti sa posebne sekcije sajta – Dokumenti / Obrasci.Marija Đorđić

Rođena je 1984. godine u Beogradu. Završila je X gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2008. godine na smeru međunarodna ekonomija. Nakon nekoliko godina rada u spoljnotrgovinskom i IT sektoru, osniva Experta d.o.o, knjigovodstvenu agenciju koja uspešno…… Saznaj više »