U „Sl. glasniku RS“, broj 90/16 objavljen je Pravilnik o sadržini, načinu izdavanja i vođenju putnih naloga i načinu vođenja evidencije o izdatim putnim nalozima. Pravilnik stupa na snagu u roku od 8 dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a primenjivaće se počev od 12.02.2017. godine, kada će početi i primena zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju, koji je podsećam donešen krajem 2015. godine i čija je primena odložena za 18 meseci.

Novina u novom pravilniku o putnim nalozima jeste ta da počevši od 12.02.2017. godine ne postoji obaveza izdavanja putnog naloga za teretna vozila, odnosno putni nalozi i evidencija o njima se vodi samo za autobuse i putničko vozilo kojim se obavlja prevoz. Pravilnikom je propisan sadržaj putnog naloga, kao i način vođenja evidencije o putnim nalozima. Privredna društva će verovatno i nakon početka primene novog pravilnika nastaviti da vode putne naloge zbog svoje lične evidencije  kao i verovatno zbog činjenice da poreska uprava prilikom zahteva za refakciju akciza zahteva uvid u putne naloge.

Danom početka primene novog pravilnika o putnim nalozima prestaje da važi Pravilnik o sadržini, izdavanju i vođenju putnih naloga i evidenciji o izdatim putnim nalozima („Sl.glasnik RS“, br. 20/96 i 32/2010).

Poslednja izmena dana 9. novembra 2016. u 11:27


Miljan Ćupurdija

Diplomirani pravnik, zaposlen u privrednim društvima Polet i Belica kao menadžer za pravne poslove i ljudske resurse. Obavlja funkciju predstavnika rukovodstva za IMS (QMS, EMS i OHSAS). Uređivanje poslovanja i funkcionisanja preduzeća shodno sistemu kvaliteta mu predstavlja poseban izazov i…… Saznaj više »