U „Službenom glasniku RS“ br. 12/2016 objavljan je novi Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke” za 2015. i 2016. godinu.

Kamatne stope koje su propisane Pravilnikom važe za 2015. ali i 2016. godinu, što je novina, jer je do sada ministar finansija propisivao kamatne stope samo za proteklu godinu, a ne i za narednu. Stope se obračunavaju na zajmove, odnosno kredite između povezanih lica.

Kamatne stope propisane su za posebno za finansijske institucije, a posebno za privredne subjekte.

Za banke i davaoce finansijskog lizinga važe sledeće stope:

 • 6,29% na kratkoročne kredite u RSD;
 • 13,46% na dugoročne kredite u RSD;
 • 3,90% na kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;
 • 6,78% na kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD;
 • 1,37% na kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;
 • 3,92% na kredite u SEK i dinarske kredite indeksirane u SEK;
 • 3,76% na kredite u RUB i dinarske kredite indeksirane u RUB;

Za druga privredna društva:

 • 10,81% na kratkoročne kredite u RSD;
 • 9,99% na dugoročne kredite u RSD;
 • 5,34% na kratkoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;
 • 5,07% na dugoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;
 • 6,57% na dugoročne kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;
 • 3,67% na kratkoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD;
 • 5,71% na dugoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD.

Kamatne stope primenjuju se i na zajmove.  Marija Đorđić

  Rođena je 1984. godine u Beogradu. Završila je X gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2008. godine na smeru međunarodna ekonomija. Nakon nekoliko godina rada u spoljnotrgovinskom i IT sektoru, osniva Experta d.o.o, knjigovodstvenu agenciju koja uspešno…… Saznaj više »