Republički zavod za statistiku objavio je da je prosečna bruto zarada za decembar 2016. godine iznosila 73.641,00 dinara, dok je prosečna neto zarada za isti period iznosila 53.456,00 dinara.

Nanjiža mesečna osnovica za plaćanje doprinosa za period 01.02.2017. – 30.04.2017. iznosi 23.229,00 dinara, dok je iznos učešća u finansiranju zarada osoba sa invaliditetom za januar 2017. godine 36.820,50 dinara.

Najviše osnovica za plaćanje doprinosa od 01.februara iznosi 368.205,00 dinara.

Objavljen je i podatak o neoporezivom iznosu dohotka za potrebe obračuna godišnjeg poreza na dohodak građana. Građani koji su tokom godine ostvarili dohodak veći od 2.285.064,00 obveznici su ovog poreza. Do 15. maja 2017. godine dužni su da predaju poresku prijavu PPDG-2R i plate obračunati porez.

Skrećemo pažnju svim fizičkim licima da se pod dohotkom podrazumeva oporezivi dohodak (koji sadrži obračunati i plaćeni porez na prihode), a ne neto prihod (iznos koji je isplaćen fizičkom licu, bez poreza), te da obavezno pribave potvrde na obrascu PPP-PO od svih onih subjekata koji su im isplaćivali oporezive prihode tokom godine, kako bi sabiranjem oporezivog dohotka koji je iskazan na potvrdi mogli da provere da li su prešli neoporezivi iznos ili ne.    Marija Đorđić

    Rođena je 1984. godine u Beogradu. Završila je X gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2008. godine na smeru međunarodna ekonomija. Nakon nekoliko godina rada u spoljnotrgovinskom i IT sektoru, osniva Experta d.o.o, knjigovodstvenu agenciju koja uspešno…… Saznaj više »