Primena Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV, koji je objavljen 30. septembra 2016. godine u Sl. glasniku RS, broj 80/16 koja je predviđena za 01.01.2017. godine biće, kako prenosi N,1 odložena za 2018. godinu.

N1 navodi da im je u Ministarstvu finansija rečeno da se do kraja godine očekuje izmena Zakona o porezu na dodatu vrednost kojom će se obaveza podnošenja pregleda obračuna POPDV kao sastavnog dela poreske prijave odložiti za 01.01.2018. godine.

Danas se oglasilo i Ministarstvo finansija, koje je na svom sajtu, između ostalog navelo sledeće:

Važno je istaći da je u prethodnom periodu u Ministarstvu finansija održano više sastanaka sa zainteresovanim stranama (Privredna komora Srbije i Savez računovođa i revizora Srbije) kako bi se svi uključili u postupak uspostavljanja adekvatnih mehanizama države u borbi protiv sive ekonomije.

U tom smislu, i dalje su u toku sastanci na kojima se razmatraju svi konstruktivni predlozi koji se odnose na novi Pravilnik, njegovo unapređenje i usklađivanje sadržine.

Osim što se razmatra smanjivanje broja podataka koji će se iskazivati u pregledu obračuna PDV (Obrazac POPDV) ustanovljeno je da će se izmenom Zakona do kraja godine, između ostalog, pomeriti početak primene obaveze podnošenja pregleda obračuna kao sastavnog dela poreske prijave na 1.1. 2018.

Saopštenje Ministarstva finansija možete pročitati ovde.    Marija Đorđić

    Rođena je 1984. godine u Beogradu. Završila je X gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2008. godine na smeru međunarodna ekonomija. Nakon nekoliko godina rada u spoljnotrgovinskom i IT sektoru, osniva Experta d.o.o, knjigovodstvenu agenciju koja uspešno…… Saznaj više »