Izmena i dopunama Zakona o porezu na dobit koje se primenjuju od 1. aprila 2018. godine izmenjen je poreski tretman prihoda koje ostvaruju nerezidentna pravna lica od usluga koje pružaju pravnim licima i preduzetnicima koji vode poslovne knjige.

Predmet poreza po odbitku nadalje će biti samo prihod od određene vrste usluga nerezidenata, a rok za plaćanje poreza i podnošenje prijave produžen je na 3 dana.

Do sada su pravna lica i preduzetnici obračunavali i plaćali porez na prihode nerezidenata od usluga koje nerezidentna pravna lica pružaju ili će pružiti na teritoriji naše države, bez obzira na vrstu pruženih usluga.

Za nešto više od 2 nedelje, porez će se obračunavati samo u slučaju da nerezidentno pravno lice pruža određenu vrstu usluge:

  • Istraživanja tržišta
  • Računovodstva i revizije
  • Usluge pravnog i poslovnog savetovanja

Teritorijalni kriterijum (da li su usluge pružene ili se koristi na teritoriji naše zemlje ili ne) je obrisan.

Porez se neće plaćati ukoliko je tako predviđeno ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa zemljom iz koje je nerezident i ako domaće lice poseduje potvrdu o rezidentnosti nerezidentnog pravnog lica (kao i do sada).

Izuzetak su usluge koje pružaju lica iz zemalja sa preferncijalnim poreskim sistemom (poreski raj) za koje domaći isplatioci prihoda ne mogu da ostvare pravo na oslobođenje.

Pored ovoga, izmene je pretrpela i odredba koja uređuje rok u kojem se prijava podnosi. Rok za podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza produžen je sa istog dana na tri dana od dana plaćanja fakture ino-dobavljaču.    Marija Đorđić

    Rođena je 1984. godine u Beogradu. Završila je X gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2008. godine na smeru međunarodna ekonomija. Nakon nekoliko godina rada u spoljnotrgovinskom i IT sektoru, osniva Experta d.o.o, knjigovodstvenu agenciju koja uspešno…… Saznaj više »