Donošenjem dva nova pravilnika omogućena je elektronska predaja novih poreskih prijava PDPO/S i PPKDZ od 01.01.2016. godine.

Pravilnici su objavljeni u Službenom glasniku RS 95/2015 i nose naziv Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna i rezidentna pravna lica i Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po rešenju na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvaruje nerezidntno pravno lice.

Za poreske obaveze nastale pre 01.01.2016. godine podnose se “stare” poreske prijave u papirnom obliku, dok se za poreske obaveze nastale nakon tog datuma podnose novopropisani obrasci prilagođeni elektronskom podnošenju putem portala ePorezi.

Poslednja izmena dana 1. decembra 2015. u 11:49


    Marija Đorđić

    Rođena je 1984. godine u Beogradu. Završila je X gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2008. godine na smeru međunarodna ekonomija. Nakon nekoliko godina rada u spoljnotrgovinskom i IT sektoru, osniva Experta d.o.o, knjigovodstvenu agenciju koja uspešno…… Saznaj više »