Agencija za privredne registre od danas počinje sa primenom Pravilnika o dodeli poreskog identifikacionog broja pravnim licima i drugim subjektima za čiju je registraciju nadležna Agencija, kojim se uvodi nova registraciona prijava privrednih subjekata.

U cilju objedinjenja procedure registracije, prilikom registracije, privrednici će moći da se prijave za evidentiranje u sistem PDV-a odnosno da predaju zahtev za paušalno oporezivanje na istom obrascu na kojem vrše prijavu podataka za registraciju Agenciji za privredne registre.

U delu jedinstvene registracione prijave koji sadrži prijavu za PDV predviđena su polja za procenu ukupnog prometa u narednih 12 meseci, kao i raspored prometa prema šiframa delatnosti koju obveznik planira da obavlja.

Zahtev za paušalno oporezivanje inkorporiran je u jedinstvenu registracionu prijavu osnivanja preduzetnika. Ne sadrži dodatne podatke, već samo opisnu izjavu preduzetnika da bi mu vođenje poslovnih knjiga otežalo obavljanje delatnosti.

Agencija za privredne registre u obaveštenju objavljenom na svojoj internet stranici navodi da je time zaživeo jednošalterski sistem registracije, i da je ovom izmenom eliminisana potreba da novoosnovani subjekti odlaze u Poresku upravu radi predaje dodatne dokumentacije i podataka nakon osnivanja.    Marija Đorđić

    Rođena je 1984. godine u Beogradu. Završila je X gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2008. godine na smeru međunarodna ekonomija. Nakon nekoliko godina rada u spoljnotrgovinskom i IT sektoru, osniva Experta d.o.o, knjigovodstvenu agenciju koja uspešno…… Saznaj više »