Fond za razvoj odobrio je još 68 kredita po programu za preduzetnike i pravna lica u 2015. godini, u ukupnom iznosu od 628.148.426 dinara. Tako je broj ukupno odobrenih kredita u ovoj godini porastao na 316. Ovim je Fond nastavio sa podrškom privrednicima, koja je usled zastoja prekinuta tokom 2014. godine.

Atraktivni uslovi kreditiranja podrazumevaju rok otplate od pet do deset godina, sa počekom od jedne do dve godine i kamatnom stopom od 3% na godišnjem nivou.

Mogu se koristiti za investicije u nove ili postojeće objekte, nabavku opreme, poboljšanje tekuće likvidnosti ili kao podsticaj početnicima kroz start-up kredite.

Konkurs za dodelu sredstava traje tokom cele godine.

Poslednja izmena dana 8. septembra 2015. u 23:51


    Marija Đorđić

    Rođena je 1984. godine u Beogradu. Završila je X gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2008. godine na smeru međunarodna ekonomija. Nakon nekoliko godina rada u spoljnotrgovinskom i IT sektoru, osniva Experta d.o.o, knjigovodstvenu agenciju koja uspešno…… Saznaj više »